บริการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโองานแต่งงาน พรีเว็ดดิ้ง พร้อมอุปกรณ์ไฟครบชุด
สามารถบรีฟงานเพื่อภาพที่ตรงกับความต้องการได้
โดยการแจ้งรายละเอียด สถานที่ ระยะเวลาการถ่ายภาพ
ภาพนิ่งทั้งและวีดีโอหมดจะถูกตัดต่อ ตกแต่ง แก้แสงสีและส่งให้ทุกภาพ 
ส่วนวีดีโอจะตัดต่อคลิปความยาวแล้วแต่ลูกค้าต้องการใช้งานจำนวน 1 คลิปหรือแล้วแต่ตกลง
โดยจะส่งมอบงานทั้งหมดให้ภายใน 3-7 วัน 
ส่งงานผ่านทาง Google Drive หรือเป็นแฟรชไดร์ฟ

You may also like

Back to Top