ถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพครอบครัว ถ่ายภาพสวนดอกไม้เชียงใหม่ ถ่ายโปรไฟล์ ภาพบุคคลสามารถใช้งานได้ทั้ง เชิงพาณิชย์ การขายเสื้อผ้า หรือมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการช่างภาพที่สามารถตามถ่ายภาพบุคคลหรือครอบครัวได้
ภาพนิ่งและวีดีโอทั้งหมดจะถูกตัดต่อ ตกแต่ง แก้แสงสีและส่งให้ทุกภาพ
โดยจะส่งมอบงานให้ภายใน 7 วัน (หากไม่ต้องการตกแต่งตัดต่อสามารถส่งไฟล์ JPEG ให้ได้ในทันที)
ส่งงานผ่านทาง Google Drive หรือเป็นแฟรชไดร์ฟ

You may also like

Back to Top